Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας - Καλή σχολική χρονιά!!

# 11/09/2018
Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας - Καλή σχολική χρονιά!!

Γέμισαν οι δρόμοι παιδικές φωνές, νέα όνειρα, πολλούς καινούργιους στόχους, γλυκά χαμόγελα και ένα λαμπρό μέλλον για τη χώρα μας. Σήμερα χτύπησε το πρώτο κουδούνι για τη γενιά του μέλλοντος!Μία γενιά που θα πρέπει να έχει περισσότερες ευκαιρίες από την προηγούμενη, και εμείς πρέπει να κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας ώστε ο στόχος αυτός να επιτευχθεί!!

Καλή σχολική χρονιά!!
 

#esyn
#ForYouthRights
#Youth