Είμαστε στο Novi Sad της Σερβίας!

# 22/11/2018
Είμαστε στο Novi Sad της Σερβίας!

Εδώ που χτυπάει η καρδιά της Νεολαίας, ολόκληρης της Ευρώπης! Συζητάμε για το κοινό μας Ευρωπαικο μέλλον, για τα δικαιώματα των νέων, την Ευρωπαϊκή προοπτική! Συζητάμε μαζί με τις δύο υποψήφιες προέδρους του European Youth Forum για την επόμενη θητεία.

Συνεχίζουμε!
 

#Esyn
#YFJ
#ForYouthRights