Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας - ΕΣΥΝ

Switch to desktop
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) πραγματοποίησε τις εκλογές ανάδειξης νέων οργάνων διοίκησης όπως αυτές είχαν αποφασιστεί στο 15ο Συνέδριο του. Στις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα συμμετείχαν το 95% των οικονομικά εντάξει τακτικών και συνδεδεμένων μελών του, με 185 αντιπροσώπους αναδεικνύοντας τις τελευταίες αρχαιρεσίες ως τις μαζικότερες και αντιπροσωπευτικότερες από καταβολής των. Χαρακτηριστικό είναι ότι γεγονός ότι για πρώτη φορά εκλέχθηκαν στα όργανα διοίκησης εκπρόσωποι από τέσσερεις διαφορετικές πολιτικές νεολαίες.

Σήμερα πλέον το Ε.ΣΥ.Ν , μετά από αίτηση και αποδόχη από το τελέυταίο συνέδριο 17 νέων οργανώσεων, συγκροτείται από εβδομήντα οκτώ (78) οργανώσεις νέων (έξι νεολαίες πολιτικών κομμάτων και μεγάλο αριθμό μη κυβερνητικών οργανώσεων νέων), δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της οργανωμένης ελληνικής νεολαίας. Σε δύσκολους καιρούς αποδεικνύει ότι διευρύνεται, αναπτύσσεται, γίνεται μεγαλύτερο από ποτέ και εγκολπώνει ακόμα περισσότερες οργανώσεις νέων. Στόχος του είναι η ενίσχυση του ρόλου και ο συντονισμός των δράσεων των οργανώσεων μελών του. Το Ε.ΣΥ.Ν. σύμφωνα με τον αριθμό των μελών των οργανώσεων του, αντιπροσωπεύει πάνω από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες οργανωμένους Έλληνες νέους και νέες.

To Ε.ΣΥ.Ν. αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο της ελληνικής Νεολαίας στο εξωτερικό και το συνομιλητή της κυβέρνησης στο εσωτερικό επίπεδο. Είναι η επίσημη εθνική δομή νεολαίας της χώρας μας. Εκπροσωπεί την ελληνική νεολαία στο εσωτερικό συμμετέχοντας (θεσμικά) στη Διυπουργική Επιτροπή για τη Νεολαία, στην Επιτροπή Διοργάνωσης της Βουλής των Εφήβων, στην Εθνική Επιτροπή Εθελοντισμού κ.ά., ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει σε δεκάδες δίκτυα και συσπειρώσεις της Ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών. Στο εξωτερικό εκπροσωπεί την Ελληνική Νεολαία συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, στο Μεσογειακό Φόρουμ Νεολαίας, στο Διεθνές Συμβούλιο Γαλλόφωνης Νεολαίας, στη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., στο Συμβούλιο Νεολαίας της UNESCO.

Οι οργανώσεις-μέλη του Ε.ΣΥ.Ν. το καθιστούν ένα από τα μεγαλύτερα και αντιπροσωπευτικότερα στην Ευρώπη. Διατηρώντας την αυτονομία τους, συμμετέχουν στο Ε.ΣΥ.Ν. ισότιμα, χωρίς αποκλεισμούς με βάση το θρήσκευμα, τη φυλή, τη διαφορετικότητα, την σεξουαλική προτίμηση, διαμορφώνοντας κατά τον τρόπο αυτό ένα ευρύτατο πεδίο διαλόγου και ανάδειξης των προβληματισμών για τα ζητήματα που απασχολούν τη νεολαία της χώρας μας. Το Ε.ΣΥ.Ν. ξεπερνά κομματικές, ιδεολογικές, κοινωνικές δεσμεύσεις προκειμένου να αναζητήσει λύσεις και προτάσεις, χαράζοντας μια νέα πολιτική για τη Νεολαία, από τη Νεολαία. Έχοντας σαν στόχο τη διαρκή κατάρτιση και ενημέρωση των νέων για θέματα που τους απασχολούν, το Ε.ΣΥ.Ν. υλοποιεί ημερίδες, συνέδρια, πολιτιστικά και άλλα προγράμματα, σεμινάρια και δράσεις που στοχεύουν άμεσα τους νέους.

Στο τελευταίο συνέδριο του ΕΣΥΝ εκλέχθηκε η νέα του διοίκηση που θα το εκπροσωπεί για τα επόμενα τρία έτη απότελούμενη από τους:

Δρίκος Αρμόδιος, Πρόεδρος ( Σύλλογος Νέων Ιατρών Ελλάδας )

Δελακουρίδης Ιωάννης, Α' Αντιπρόεδρος Εσωτερικών ( Ο.Ν.ΝΕ.Δ.)

Άγγος Πέτρος, Β' Αντιπρόεδρος Εξωτερικών ( Νέοι Ευρωπαίοι Φενταραλιστές )

Δάλλας Ευστράτιος ( Νεολαία Ηπείρου )
Θεοχαρίδης Σπύρος ( Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ )
Καλαμπόκης Θεόδωρος ( Ο.Ν.ΝΕ.Δ. )
Μαριδάκης Στέλιος ( Παγκρήτιος Νεολαία )
Μαυρίδης Ευάγγελος ( Σύλλογος Αιτολοακαρνάνων Νέων Επιστημόνων )
Ρόκας Κωνσταντίνος ( Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας )
Σιμούλης Παύλος - Πέτρος ( Πανελλήνιος Όμιλος Βολιωτών Φοιτητών & Επιστημόνων )
Σωτηρίου Ιωάννης ( Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων )

Γενικός Γραμματέας
Μαχαιριώτης Νικόλαος   ( Σύλλογος Νέων Επιστημόνων Δ. Αττικής )

Επιτροπή Μελών

Δούρου Όλγα ( Νεολαία Κινήματος ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ )
Ιαννίδου Ελένη ( Σωματείο Νέοι Με Αποψη )
Κούτρα Δήμητρα ( Νεολαία ΛΑΟΣ )
Μαυρομήτρος Χρήστος ( Ελληνική Ένωση Πληροφορικής)
Μπέκας Γεώργιος ( Σύλλογος Νέων Επιστημόνων Δ. Αττικής )

Επιτροπή διαδικασιών

Ιωαννίδης Αργύριος ( Σύλλογος Νέων Ιατρών Ελλάδας )
Τσακάλης Ιωάννης ( Ο.Ν.ΝΕ.Δ.)
Φουσκαρίνης Κωνσταντίνος ( Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων )

Εξελεγκτική Επιτροπή

Λιώρης Ξενοφών ( Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων )
Μίλιος Παναγιώτης ( Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας )
Παπαλέξης Πέτρος ( Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων )
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το 15ο συνέδριο του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (ΕΣΥΝ) όπως αυτό ζητήθηκε από τα δύο τρίτα (2/3α ) των οικονομικά εντάξει τακτικών του μελών και επικυρώθηκε από τα τέσσερα πέμπτα (4/5α ) των παρόντων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, εντός της προθεσμίας των τριών μηνών.

Στο 15ο συνέδριο του ΕΣΥΝ παραστάθηκαν τα πέντε έκτα (5/6α ) των οικονομικά εντάξει τακτικών μελών του και περί τα τρία πέμπτα (3/5α ) των αντιπροσώπων αυτών των οργανώσεων. Άρα, σύμφωνα με τα άρθρα του ισχύοντος καταστατικού η Επιτροπή Διαδικασιών, η οποία ήταν παρούσα με όλα τα μέλη της ( όπως αυτή ισχύει από το 14ο συνέδριο του ΕΣΥΝ), αναγνώρισε την νόμιμη απαρτία του συνεδρίου και κήρυξε την έναρξη των εργασιών.

Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε τον διοικητικό απολογισμό, τον απολογισμό δράσεων και τον οικονομικό απολογισμό. Αφού έγινε κατάθεση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τα μέλη της προς το συνέδριο και αφού παρουσιάστηκαν οι αντίστοιχες δράσεις από τον Πρόεδρο του ΕΣΥΝ, τον Αντιπρόεδρο του ΕΣΥΝ και τον Οικονομικό Υπεύθυνο ο απολογισμός δράσεων, ο διοικητικός απολογισμός, ο οικονομικός απολογισμός και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής έγιναν αποδεκτά με ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου.

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα της εκκαθάρισης του μητρώου μελών, όπως αυτό είχε αιτηθεί, μετά την έκθεση της Επιτροπής Μελών, η οποία παραστάθηκε με όλα της τα μελή, έγινε αποδεκτή με ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου η εισήγηση της Επιτροπής Μελών στο σύνολο της. Σύμφωνα με αυτήν (α) έξι (6) τακτικά μελή μετατέθηκαν σε συνδεδεμένα καθώς είχαν πάψει να τηρούν τις καταστατικές τους υποχρεώσεις ως τακτικά ,(β) καλωσόρισε με ομόφωνη απόφαση 5 νέες οργανώσεις ως τακτικά μέλη καθώς και την αναβάθμιση ενός μέλους από συνδεδεμένο ως τακτικό, (γ) υποδέχτηκε έντεκα (11) νέες οργανώσεις ως συνδεδεμένα μέλη με ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου, μεγαλώνοντας έτσι το σύνολο των οργανώσεων του ΕΣΥΝ από εξήντα-μία (61) σε εβδομήντα-επτά (77) αποδεικνύοντας τη δυναμική του ΕΣΥΝ σε μία ομολογουμένως δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκύρια, ιδίως για τους νέους, (δ) το συνέδριο ομοφώνα αποδέχτηκε την εισήγηση της Επιτροπής Μελών σχετικά με τον αριθμό των αντιπροσώπων για όλες τις τακτικές και συνδεδεμένες οργανώσεις καθώς και τα δηλωμένα μέλη τους.

Το τρίτο θέμα της ημερησίας διάταξης που αφορούσε την τροποποίηση των δύο προκαθορισμένων προς αναθεώρηση άρθρων, ήτοι 9.12 και 12.2, το συνέδριο αποφάσισε με απολυτή πλειοψηφία πέντε πέμπτων (5/5ων ) την έγκριση τους όπως αυτά αναγνώστηκαν, δηλαδή πλειοψηφία μεγαλύτερη των τεσσάρων πέμπτων (4/5ων ) όπως ορίζει το καταστατικό για την ως άνω αναθεώρηση. Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος με νομικό όπως καταθέσει το νέο ισχύον καταστατικό στο Πρωτοδικείο.

Τέλος, σε προ ημερησίας θέμα που τέθηκε από το συνέδριο αποφασίστηκε ομόφωνα το 15ο Συνέδριο του ΕΣΥΝ να είναι και εκλογο-απολογιστικό, ορίζοντας την προκαθορισμένη ημερομηνία της 25ης Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία αρχαιρεσιών και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης και μόνο. Επίσης, εξέλεξε την εφορευτική επιτροπή που έχει την ευθύνη διενέργειας των εκλογών μαζί με την επιτροπή διαδικασιών.

Βάσει του καταστατικού δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα οικονομικά εντάξει τακτικά μέλη του ΕΣΥΝ. Όσοι αντιπρόσωποι, οργανώσεις- μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα αξιώματα του προέδρου, του αντιπροέδρου, της εκτελεστικής επιτροπής, του γενικού γραμματέα, της εξελεγκτικής επιτροπής, της επιτροπής διαδικασιών, της επιτροπής μελών μπορούν να υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους, οι οποίες θα υπογράφονται από τις οργανώσεις από τις οποίες προέρχονται, έως την Τετάρτη 21/9/2016 12μμ, στο email της γραμματείας (esyn@secretariat.gr ) ή στο φαξ του ΕΣΥΝ ( 210 5549342) ή ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή στην διεύθυνση επικοινωνίας του ΕΣΥΝ. Επίσης, όλοι οι οριζόμενοι αντιπρόσωποι από τις οργανώσεις οφείλουν να είναι βάση καταστατικού ηλικίας από 18-35 ετών και να φέρουν μαζί τους αποδεικτικό ταυτότητας για να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Παρακαλούνται όσες οργανώσεις έχουν οικονομικές υποχρεώσεις για να λάβουν τα δικαιώματά τους να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του ΕΣΥΝ για να τους παραθέσει την απόφαση του συνεδρίου και της εξελεγκτικής επιτροπής προς αποπληρωμή.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016 μεταξύ 10 π.μ. και 12 π.μ. (μεσημβρινή) στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου επί της οδού Πλούτωνος 17, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19200.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Μετά από το αίτημα που αποστάλθηκε και  παραλήφθηκε χθές από τη γραμματεία μας, από πλέον των 2/3 των τακτικών οργανώσεων μελών  του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας  και συνυπογράφηκε από τα 4/5 των παρόντων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, σχετικά με την διενέργεια έκτακτης γενικής συνέλευσης με την εξής θεματολογία 

 
α) Διοικητικός - Οικονομικός Απολογισμός - Απολογισμός Δράσεων
β) Εκκαθάριση Μητρώου Μέλων - Εξέταση και Λήψη Απόφασης για Εισδοχή Νέων Μελών
γ) Τροποποίηση των υπό αριθμό 9.12 και 12.2 άρθρων του ισχύοντος καταστατικού 
 
ενόψει των εκλογών - αρχαιρεσιών της 25ης Σεπτεμβρίου 
 
αποφασίστηκε, βάσει των ισχύοντων άρθρων του κατασταικού,  η διενέργεια έκτακτης γενικής συνέλευσης - Συνεδρίου την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10:00  στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου επί της όδου Πλούτωνος 17, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19200 με την ως άνω θεματολογία.
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. με 12 π.μ. θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας με σκοπό τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης. Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου επί της όδου Πλούτωνος 17, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19200.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΑΘΗΝΑ, 30 Ιουνίου, 2016

Tην Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, κατά την διάρκεια της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης POSIDONIA 2016, το 1ο Young Executives Shipping Forum (YES Forum), το οποίο διοργανώθηκε από το OpenMind Group και το think tank επιχειρηματικότητας The Canvas”, με coordinator την EQnomics έπειτα από πρωτοβουλία της κυρίας Δανάης Μπεζαντάκου, Διευθύνουσας Συμβούλου της NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS και της κυρίας Κατερίνας Σταθοπούλου, Εκτελεστικής Διευθύντριας της INVESTMENTS & FINANCE.

Ανάμεσα στους περισσότερους από 1300 συμμετέχοντες στο Forum ήταν στελέχη 300 Ναυτιλιακών Εταιρειών, φοιτητές από 60 Πανεπιστήμια Ελλάδας και Εξωτερικού, όπως και σπουδαστές των ΑΕΝ Ασπροπύργου, Ύδρας, Μακεδονίας και Κρήτης.

Με αφορμή την συγκεκριμένη εκδήλωση, οι διοργανωτές τόνισαν την ανάγκη ύπαρξης μιας πλατφόρμας ανοιχτού απευθείας διαλόγου μεταξύ της επόμενης νέας γενιάς της ναυτιλίας και των σημερινών στελεχών της.

Την επίσημη έναρξη του Forum κήρυξε ο κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ο οποίος τόνισε πως στόχος του ιδίου αλλά και της πολιτείας είναι να εργασθεί για την ουσιαστική κατάρτιση των νέων στους τομείς της Ναυτιλίας.

Κεντρική ομιλήτρια του συνεδρίου ήταν η Ευρωπαία Επίτροπος για θέματα Μεταφορών, κ. Violeta Bulc, η οποία και συμμετείχε γιαι πρώτη φορά σε συνέδριο που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα. Η Επίτροπος σε μια σύντομη εισήγηση της παρακίνησε τους νέους να μην φοβούνται να επιχειρούν, να κυνηγούν τα όνειρα τους, να εστιάζουν στο στόχο που θέλουν να επιτύχουν και πάνω από όλα να εκτιμήσουν τον κλάδο της ναυτιλίας και να συνεργαστούν για την περαιτέρω εξέλιξη του. Στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων, ενώ σε ερώτηση που τις απευθύνθηκε από Υποπλοίαρχο του Εμπορικού Ναυτικού σχετικά με τη στήριξη της Ελληνικής Ναυτιλίας από την Ευρώπη, υπογράμμισε πως καθώς η Ελληνική Ναυτιλία είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρώπη.

Ανάμεσα στα θέματα που αναπτύχθηκαν στα τρία πάνελ του Forum, ήταν η  χρησιμότητα των ακαδημαϊκών γνώσεων σχετικά με την μετέπειτα πορεία των νέων στο χώρο της ναυτιλίας και το κατά πόσον επαρκούν για μια επιτυχή σταδιοδρομία. Παράλληλα, ετέθησαν και συζητήθηκαν θέματα όπως η ανάγκη καινοτόμων επιλογών στη διοίκηση των ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών, τα προβλήματα και οι προκλήσεις σχετικά με την εξεύρεση στελεχών, ο ρόλος των ναυλομεσιτών, καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γυναίκα στο χώρο της ναυτιλίας.

Το Forum τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θεόδωρος Δρίτσας, οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων Πειραιά και Αιγαίου, υψηλόβαθμα στελέχη της Ναυτιλίας, Πρέσβεις, εκπρόσωποι σημαντικών ναυτιλιακών οργανισμών αλλά και εκπρόσωποι από το σύνολο του Ναυτιλιακού Τύπου.

Με την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, η κ. Δανάη Μπεζαντάκου κάλεσε όλους τους συντελεστές και υποστηρικτές του YES Forum να συνεχίσουν τον επιτυχημένο αυτό διάλογο και την επόμενη χρονιά, στο 2ο Young Executives Shipping Forum, τον Ιούνιο του 2017.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Αντιπροσωπεία του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, αποτελούμενη από τον πρόεδρο Δρίκο Αρμόδιο, τους αντιπροέδρους Δελακουρίδη Ιωάννη και Κουιτζόγλου Δομινίκη καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Μαριδάκη Στέλιο και Μαυρίδη Ευάγγελο, πραγματοποίησε συνάντηση με αντιπροσώπους του αντίστοιχου Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας της Γερμανίας με σκοπό τη σύσφιξη των διμερών σχέσεων καθώς και την εξεύρεση κοινών σημείων για την πραγματοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε το μεταναστευτικό καθώς και η νεανική ανεργία, η πράσινη ανάπτυξη, αγροτικά προγράμματα για νέους και η δημιουργία του Ελληνο-Γερμανικού Ινστιτούτου. Ακολούθησε επίσκεψη με αντιπροσώπους από το Υπουργείο Παιδείας και επίσκεψη σε χώρο φιλοξενίας μεταναστών ώστε να γίνουν αντιληπτά το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Από τις 15 έως και τις 19 Ιουνίου 2016 αντιπροσωπεία του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεών του, εκπροσώπησε την Ελληνική Νεολαία στο International Youth Forum: «Dialogue Between Young People from the Russian Federation and countries of Balkan Region» το οποίο πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Μόσχας.

Η θεματολογία του συμποσίου αφορούσε την ενίσχυση της συνεργασίας των Βαλκανικών χωρών με την Ρωσία μέσω κοινωνικών, πολιτισμικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο νέων. Στο πολυήμερο συμπόσιο συμμετείχαν εκπρόσωποι διαφόρων οργανισμών νεολαίας από συνολικά 12 χώρες (Ρωσία, Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, F.Y.R.O.M., Μαυροβούνιο, Σερβία, Κροατία, Σλοβενία, Ρουμανία και Ιταλία).

Το πρόγραμμα του συμποσίου περιλάμβανε τις κάτωθι κύριες εκδηλώσεις:

OPENING CEREMONY OF THE FORUM

* Representatives of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

* Representatives of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

* Representatives of ROSSOTRUDNICHESTVO

* Representatives of Federal Agency for Youth Affairs

* Representatives of the Gorchakov Fund

* Representatives of National Youth Council of Russia

* Representatives of «Russky Mir» foundation

* Representatives of Russian International Affairs Council

* Representatives of the Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Science

MEETINGS

* Meeting with the representatives of the Civic Chamber of the Russian Federation

* Meeting with Russian students and youth leaders «Development of science and technology»

* Meeting with representatives of Federal Agency for Youth Affairs «Youth policy of the Russian Federation: prospects of cooperation»

* Meeting with representatives of the Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation (ROSSOTRUDNICHESTVO)

WORKSHOPS

«Significance of the Balkan region in geopolitics»

* Representatives of the Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Science

* Representatives of Moscow State University

* Representatives of MGIMO University

* Representatives of the Gorchakov Fund,

* Representatives of Russian International Affairs Council,

* Public associations: MGIMO University – Student Union, student club, Lomonosov Moscow State University – Student Union, RUDN University.

«Opportunities of youth cooperation in the countries of the Balkan region»

* Student collaboration

* Volunteer projects

* Scientific cooperation and entrepreneurship

* IT and media cooperation

«Planning of further development of the region and international youth cooperation»

* Student exchanges

* Social projects and volunteerism

* Science, sport, creativity etc.

“Planning of International Youth Cooperation”

CULTURAL VISITS

* Visiting of the Central Museum of the Great Patriotic War «1941 – 1945 Saving Historic Memory»

* Opera “Julius Caesar and Cleopatra” - Pokrovsky Theatre

Η αντιπροσωπεία του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, παρέστη σε όλες τις εργασίες του συμποσίου αποτυπώνοντας την ελληνική πραγματικότητα και τονίζοντας σε όλους τους τόνους και προς όλες τις κατευθύνσεις ότι το Ε.ΣΥ.Ν έχει ως διαρκή στόχο να υποστηρίζει ένθερμα την περαιτέρω ενίσχυση της νεανικής συνεργασίας με τους αντίστοιχους Οργανισμούς Νεολαίας, τόσο της Ρωσίας όσο και των Βαλκανικών χωρών, μέσω της συνδιοργάνωσης κοινών εκδηλώσεων και ενεργειών (projects) αλλά και μέσω κοινών κοινωνικών, πολιτισμικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Say YES to Shipping

(ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ME TO YES FORUM)

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη διοργάνωση του 1ου Young Executives Shipping Forum (YES Forum), το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016, 12:00-17:00, κατά την διάρκεια των Ποσειδωνίων 2016 στο POSIDONIA Conference Hall, Metropolitan Expo.

Για πρώτη φορά ένα συνέδριο νέων διεξάγεται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και τεσσάρων Πανεπιστημίων – Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο & Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και με την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Αθήνας (ELSA Athens).

Η πρωτοβουλία για την οργάνωση του 1ου YOUNG EXECUTIVES SHIPPING FORUM έχει ως στόχο να δοθεί βήμα σε φοιτητές από το χώρο της Ναυτιλίας και όχι μόνο καθως και σε στελέχη της ηλικίας 20-30 ετών, να γνωρίσουν τον κλάδο και να ανταλλάξουν απόψεις με τους Decision Makers Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων κατανοώντας την φιλοσοφία και την ιστορία της σε συνδυασμό με το πρόγραμμα του mentoring. Η συμμετοχή είναι δωρεάν εφόσον η εγγραφή γίνει διαδικτυακά στο www.yes-forum.com

Θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να θέσουν τα ερωτήματα τους στους ομιλητές μέσω του ιστότοπου του YES Forum και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής πριν και κατά την διάρκεια του Forum. Οι συντονιστές των πάνελς θα βεβαιωθούν ότι θα απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις και ότι θα πραγματοποιηθεί ένας ανοιχτός διάλογος, ο οποίος θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στα Ελληνικά εξαιρουμένης της ομιλίας της κυρίας Violeta Bulc, Ευρωπαίας Επιτρόπου Μεταφορών, η οποία θα γίνει στα Αγγλικά. Eρωτήσεις μπορούν να τεθούν είτε μέσω του website μας www.yes-forum.com είτε στο email μας info@yes-forum.com  προς την επίτροπο ή προς τους Decision Makers της Ναυτιλίας που θα είναι ομιλητές. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί ανοιχτός διάλογος με την Επίτροπο απαντώντας τις ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Οι συντονιστές του Forum θα είναι οι: Δρ. Ελένη Θανοπούλου, Πρόεδρος τμήματος Ναυτιλίας και Μεταφορικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Καθηγήτρια Φανή Σακελλαριάδου, Πρόεδρος του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά και Γιώργος Ξηραδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, XRTC Business Consultants Ltd. και Πρόεδρος του Propeller Club (Port of Piraeus)

Οι ομιλητές του Forum θα είναι οι: Ιωάννα Προκοπίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, SEA TREADERS S.A., Μιχάλης Φωστηρόπουλος, Διευθυντής, ALMI TANKERS S.A., Χαράλαμπος Σημαντώνης, Πρόεδρος της ΈΝΩΣΗΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ, Πάνος Βαφειάς, Οικονομικός Διευθυντής, BRAVE MARITIME, Ειρήνη Λογοθέτη, Βοηθός Διευθυντή του Τμήματος Διαχείρισης, ΚARLOG SHIPPING, Ευάγγελος Χατζής, CFO, DANAOS Corp., Τζέρρυ Καλογηράτος, Γενικός Διευθυντής & Οικονομικός Διευθυντής, Capital Product Partners L.P. / Οικονομικός Διευθυντής,

CAPITAL MARITIME & TRADING Corp. Capt. Τάσος Καμπάς, Γενικός Διευθυντής /Διευθυντής Ασφαλείας-Ποιότητας και Επιθεωρήσεων, SEAVEN MANAGEMENT, Δημήτρης Πατρίκιος, Γενικός Διευθυντής, SPRINGFIELD SHIPPING CO. PANAMA S.A., Γιώργος Σκριμιζέας , Γενικός Διευθυντής, ALLSEAS MARINE S.A., Άντζυ Χάρτμαν, Υπεύθυνη Τμήματος Πληρωμάτων, STARBULK S.A., Μανώλης Ατσίπαπας, DPA, SUPER ECO BULKERS MANAGEMENT, Δρ. Πάνος Καπετανάκης, Ναυτιλιακός Ιστορικός & Σύμβουλος Έκδοσης, ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ,Αθηνά Κανελλάτου, Διευθύνουσα Σύμβουλος , MACGREGOR Greece, Μαρία Μπερτζελέτου, Ναυτιλιακή Αναλύτρια , IFCHOR GROUP, Γεώργιος Τεριακίδης, Περιφερειακός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης DNV GL Maritime και Εύα Τζίμα, Επικεφαλής Τμήματος Έρευνας και Εκτιμήσεως Πλοίων, INTERMODAL SHIPBROKERS.

Την ημέρα του συνεδρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για τη θέση είτε του Mentor είτε του Mentee. Κατά τη διάρκεια του έτους θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις – συναντήσεις με στόχο τη δημιουργία διδύμων Mentors – Mentees. Τα αποτελέσματα της πορείας των διδύμων θα παρουσιαστούν στο 2ο Young Executives Shipping Forum , που θα διοργανωθεί τον Ιούνιο του 2017.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2016 είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να ξεκινήσει μια τέτοια πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι ολοένα και περισσότεροι θα αφουγκρασθούν και θα υποστηρίξουν το όραμα και την προσπάθεια μας αυτή.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιώσει στελέχη από περίπου 200 Ναυτιλιακές Εταιρείες και φοιτητές από περίπου 30 πανεπιστήμια της Ελλάδας και εξωτερικού συμπεριλαμβανομένων και των ΑΕΝ Ασπροπύργου, Υδρας, Μακεδονίας και Κρήτης.

Μας τιμά πολύ η χορηγική υποστήριξη των Εταιριών : POSIDONIA EXHIBITIONS SA, EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME LIMITED, LATSCO, LIBRA GROUP, POLEMBROS SHIPPING LTD, SUPER ECO BULKERS MANAGEMENT, SUPER ECO TANKERS MANAGEMENT, ERMA FIRST, DNV GL, ANTIPOLLUTION, INSTITUTE OF CHARTERED SHIPBROKERS – GREEK BRANCH, ARKAS HELLAS S.A. SHIPPING AGENCY, MACGREGOR, ARIA, CONFERIENCE.

Στόχος του forum είναι η αλλαγή αντίληψης της νέας γενιάς και στροφή τους σε θέσεις εργασίας που έχουν σχέση με την ναυτιλιακή βιομηχανία τόσο στη θάλασσα, όσο και στην ξηρά, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση της ανεργίας και κυρίως στην συνέχιση της μακρόχρονης ιστορίας της Ελληνικής ναυτιλίας.

Υπεύθυνες Διοργάνωσης του 1st YOUNG EXECUTIVES SHIPPING FORUM είναι η Δανάη Μπεζαντάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΝAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS LTD. και η Κατερίνα Σταθοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια, INVESTMENTS & FINANCE LTD. τηλέφωνa 210 6232 106,

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Την Παρασκευή 27 Μάιου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα μια ξεχωριστή εκδήλωση με θέμα Τρόποι και μέσα διευκόλυνσης του εθελοντισμού - Το έργο των Οργανισμών.

Η εκδήλωση με σύνθημα Στιγμές Εθελοντισμού οργανώθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (ΕΣΥΝ) υπό το συντονισμό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Οι οργανισμοί Biopolitics International Organization (BIO) , Emfasis Foundation, Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) έλαβαν μέρος στη συζήτηση ενημερώνοντας για το έργο τους και θέτοντας τους προβληματισμούς τους κάνοντας εισηγήσεις σχετικά με τις προκλήσεις και τις δυσκολίες του εθελοντισμού. Μετά το τέλος της εκδήλωσης οι Οργανισμοί βραβεύτηκαν για το έργο τους, την κοινωνική τους προσφορά και τη διάδοση του εθελοντισμού από το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας.

Ο πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Ν. Αρμόδιος Δρίκος δήλωσε σχετικά: «Θα είμαστε δίπλα σας για να ενισχύσουμε την προσφορά και τους στόχους σας. Στεκόμαστε με μεγάλο σεβασμό δίπλα στην προσπάθειά σας και θα προσπαθήσουμε με το δικό μας ρόλο να μεταφέρουμε τις φωνές όπου μπορούμε».

Ο Αντιπρόεδρος του Ε.ΣΥ.Ν. Γιάννης Δελακουρίδης δήλωσε σχετικά: «Το ιδεώδες του εθελοντισμού πρέπει να αποτελεί την κινητήρια δύναμη κάθε νέου ανθρώπου. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς η σημερινή σας παρουσία, διότι μέσα από εσάς βλέπουμε τα παραδείγματα αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης στην Ελλάδα του σήμερα»

Ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Χάρης Κούντουρος μεταξύ άλλων δήλωσε: «Ο εθελοντισμός αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας, αλλά το σημαντικότερο είναι να βρούμε τους τρόπους και τα μέσα να προάγουμε καθημερινά το ιδεώδες του»

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την πρόεδρο και ιδρύτρια της Biopolitics International Organization (BIO) κα. Αγνή Αρβανίτη - Βλαβιανού, το ιδρυτικό στέλεχος της Emfasis Foundation κα. Μαρία Καρρά, τη Γενική Διευθύντρια του Make-A-Wish(Κάνε-Μια - Ευχή Ελλάδος) κα. Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, την πρόεδρο και ιδρύτρια του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» κα. Βασιλική Δανέλλη - Μυλωνά. Επίσης και τους εθελοντές Σπύρο Κίτσιο, Σόλωνα Μάλκα και Χάρη Πατούνη για της εισηγήσεις τους.

Διαχρονικός σκοπός του Ε.ΣΥ.Ν. (Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας) είναι να υποστηρίζει τον εθελοντισμό και να προτρέπει τους νέους να εκφράσουν το αίσθημα της προσφοράς στην κοινωνία μας αναδεικνύοντας ξεχωριστές φωνές.

Τέλος, την εκδήλωση συντόνισε με μεγάλη επιτυχία η έγκριτη δημοσιογράφος κα. Μαρία Αναστασοπούλου.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Από τις 19 έως και τις 22 Μαΐου 2016 αντιπροσωπεία του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας εκπροσώπησε την Ελληνική Νεολαία στη διήμερη συνάντηση 7500 νέων από ολόκληρη την Ευρώπη στο European Youth Event 2016 που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Στρασβούργου.

Κατά τη διάρκεια των διήμερων εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 150 workshops και πολλές δράσεις νεανικού χαρακτήρα σε όλη την πόλη. Η θεματολογία μεταξύ άλλων περιελάμβανε την προσφυγική κρίση, τη νεανική ανεργία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καινοτομία, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, το περιβάλλον, την εργασία κ.α.

Η αντιπροσωπεία του Ε.ΣΥ.Ν. παρέστη σε όλες τις εργασίες του διημέρου αποτυπώνοντας την ελληνική πραγματικότητα, τονίζοντας σε όλους τους τόνους και προς όλες τις κατευθύνσεις ότι οι νέοι στην Ελλάδα, παρά την υψηλή τους εκπαίδευση και τεχνογνωσία, δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην εργασία μέσα από τις υπάρχουσες πολιτικές. Τόσο οι γενικόλογες προσεγγίσεις σε μεγάλα δομικά ζητήματα δράσεων όσο και η οικονομική ασφυξία αποτελούν εμπόδιο για ένα μέλλον καλύτερο και ελπιδοφόρο. Επίσης ζήτησε άμεσες λύσεις και παρεμβάσεις από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση του μεγάλου ζητήματος του Μεταναστευτικού – Προσφυγικού.

Στο πλαίσιο της παραμονής της στο Στρασβούργο η αντιπροσωπεία του Ε.ΣΥ.Ν. συναντήθηκε με την Πρόεδρο του European Youth Forum Ms. Johanna Nyman και Ευρωπαίους αξιωματούχους θέτοντας ζητήματα και προβληματισμούς για την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα σε σχέση με τη νεολαία.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως την Αντιπροσωπεία του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ελλάδας για την αμέριστη βοήθειά της, στην επιτυχή πραγματοποίηση της αποστολής του Ε.ΣΥ.Ν. στο EYE2016 και συγκεκριμένα τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα κ. Λεωνίδα Αντωνακόπουλο καθώς και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα κ. Χάρη Κούντουρο.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Aegean Airlines καθώς και την διοίκηση του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» για την ευγενική χορηγία των αεροπορικών εισιτηρίων της αποστολής.

ΕΣΥΝ - Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας

Top Desktop version