Αιμοδοσία 365

# 08/02/2022
Αιμοδοσία 365

Πρόκειται για ένα ερευνητικό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με την υποστήριξη του κοινωφελούς Ιδρύματος Ι.Λάτση που έχει ως αποστολή του την διαμόρφωση νέων στρατηγικών με σκοπό την εκπαίδευση μιας καινούριας γενιάς αιμοδοτών οι οποίοι θα ενστερνιστούν την κουλτούρα της επαναλαμβανόμενης αιμοδοσίας με πρακτικές προσαρμοσμένες στον τοπικό πολιτισμό και περιβάλλον. Το περιεχόμενο της δράσης είναι αποτέλεσμα πολυετούς και συνεχιζόμενης έρευνας που αφορά τα κίνητρα που προάγουν και τους παράγοντες που αποτρέπουν την συνειδητοποιημένη εθελοντική αιμοδοσία. Εκτός από την διοργάνωση αιμοδοσίας και σε άλλους χώρους πλήν των νοσοκομείων η δράση περιλαμβάνει την δημιουργία υλικού για την προσέλκυση των νέων αιμοδοτών που θα έχει στόχο την ενημέρωση και προτροπή τους να συμμετάσχουν εθελοντικά στην επαναλαμβανόμενη δωρεά αίματος. Το ΕΣΥΝ στηρίζει την νέα καμπάνια της ’’ Αιμοδοσίας 365’’ και σε συνεργασία με την επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος κ. Μαριάννα Πολίτου Καθηγήτρια Αιματολογίας –Ιατρικής των Μεταγγίσεων αποτελεί αρωγό μιας ακόμη δράσης που έρχεται για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.