Επίτιμα μέλη και Ευεργέτες

Ο τίτλος του επίτιμου μέλους είναι καθαρά τιμητικός.

Ως επίτιμα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας εκλέγονται με απόφαση των οργάνων του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας άτομα, που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στο Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας και που συνέβαλαν με εξαιρετικό τρόπο στην προώθηση των θεμάτων της Ελληνικής Νεολαίας γενικότερα.

Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, εκτός από τα φυσικά πρόσωπα, και Οργανώσεις, μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Ενώσεις Προσώπων και Επιτροπές, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης οικονομικής συνδρομής προς το Σωματείο. Αρμόδια όργανα για την εκλογή επίτιμων μελών είναι περιοριστικά το Συνέδριο και το Συμβούλιο, με αυξημένη πλειοψηφία 4/5 των παρόντων μελών. Πρόταση για εκλογή ατόμου στην ιδιότητα του επίτιμου μέλους μπορεί να καταθέσει οιοσδήποτε μετέχει στα ανωτέρω όργανα. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στα Συνέδρια του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αποφάσεις και το ισχύον καταστατικό, τα επίτιμα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας είναι:

  •  Στεφανόπουλος Κωστής, τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας
  •  Κακλαμάνης Απόστολος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ και πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
  •  Τάτσης Άγης, πρώην (1ος) πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας
  •  Κουρούσης Χρήστος, πρώην (2ος) πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας
  •  Παπαδάκης Γιώργος, πρόεδρος ΕΣΟΝΕ

Επίσης επίτιμο μέλος και επίτιμος Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας χρημάτισε ως το θάνατό του ο Βαγγέλης Γιαννέλος, πρώην μέλος της προσωρινής ιδρυτικής διοικούσας επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας και πρόεδρος της Ελληνικής Ομοφυλοφιλικής Κοινότητας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής μελών, μπορεί να απονέμει την διάκριση του «μέλους-ευεργέτη» σε πρόσωπα που ενίσχυσαν υλικώς με εξαιρετικό τρόπο το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας. Η τιμητική αυτή διάκριση μπορεί να απονεμηθεί, εκτός από φυσικά πρόσωπα, και σε Οργανώσεις, Εταιρείες, Ενώσεις Προσώπων και Επιτροπές, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους είναι ίδια με αυτά των επιτίμων μελών. Μέχρι σήμερα (Οκτώβριος 2008) δεν έχει απονεμηθεί σε κανέναν η διάκριση του «μέλους-ευεργέτη».